Systematiskt Arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljökonsult hjälper er att starta upp det systematiska arbetsmiljöarbetet och ger er de redskap ni behöver för att komma igång och kunna upprätthålla systematiskt arbetsmiljöarbete i ert företag.

Alla delar uppfylls enligt kraven från lagstiftaren och ni kan lugnt ägna er åt kärnverksamheten medan vi tar fram era redskap för att starta och utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetet anpassas till ert företags verksamhet och de regler som gäller inom er bransch och efter att uppstarten är klar skall det inte finnas anledning för Arbetsmiljöverket att ge kritik för att ni saknar ett systematiskt arbetsmiljöarbete.

Som komplement kan ni beställa årliga uppdateringar så att ert Systematiska arbetsmiljöarbete alltid är up to date och löper på i rätt omfattning.

Systematiskt arbetsmiljöarbete är lagbundet via föreskriften AFS 2001:1 och gäller för alla arbetsgivare.