Arbetsmiljöplan

Att göra en bra arbetsmiljöplan för företaget är ett bra sätt att jobba konstruktivt med ett huvudmål för arbetsmiljön. Man bör och kan sätta upp flera delmål och även ha en fungerande tidsplan för arbetet.

Detta utformas givetvis utifrån företagets förutsättningar och Arbetsmiljökonsult vinnlägger sig om att detta ska ske till en rimlig kostnad för företaget utifrån uppnådd nytta av den förbättrade arbetsmiljön. Det ska i korthet inte kosta mer än det smakar!

Olika behov krockar ofta och då behövs det hjälp att reda ut och samordna vilka insatser som ska tas fram och i vilken ordning. Inte sällan blir det en svår prioritering med behov av förhandlingshjälp, vilket givetvis Arbetsmiljökonsult ställer upp med.