Riskbedömning

Arbetsmiljökonsult kan hjälpa er med riskbedömning.

Det kan vara nödvändigt med riskbedömning vid förändring av verksamhet till exempel, eller runt buller och vibrationer. Kanske har ni fått krav på er från Arbetsmiljöverket att göra detta, Ta kontakt med oss i så fall så hjälper vi er!

OBS, detta ingår när ni beställer Systematiskt Arbetsmiljöarbete!

Riskbedömning