Arbetsmiljöutredning

Ibland kanske det inte är så lätt att direkt kunna se exakt vad som är fel i arbetsmiljön. Ibland kanske arbetsgivare och fack har olika åsikter om vad som är orsak till arbetsmiljöproblem. Ibland kan det ha hänt något som gör att Arbetsmiljöverket är på plats.

Arbetsmiljöutredning

Arbetsmiljökonsult ställer i alla lägen upp och utreder arbetsmiljön och vad som kan vara orsak till eventuella brister. Det arbetet utförs noggrant och med full respekt för alla parter.

Vid allvarligare olyckor så skall utredning alltid göras. Det är högst rekommendabelt att arbetsgivaren gör en egen även om olika myndigheter också gör utredningar. Där kan Arbetsmiljökonsult vara er behjälplig.

Arbetet kan vara grannlaga men görs alltid utifrån givet uppdrag och slutförs inom angiven tids och kostnadsram.