Rehablitering

Rehabilitering är en viktig sak att genomföra för de företag som har sjukskrivna. Här erbjuder sig Arbetsmiljökonsult att i samarbete med företaget ta fram rehabiliteringsplaner för varje enskild individ.

Alla goda förslag och synpunkter tas tillvara i arbetet med rehabiliteringsplanen och mynnar ut i ett handlingsalternativ för den enskilde individen. Ibland kan det t ex behövas arbetsträning eller andra åtgärder för att möjliggöra en återgång i arbete.


Arbetsmiljökonsult erbjuder START-paket rehabilitering till fast pris för4850 kr

I startpaketet ingår

  • » Förberedelser
  • » Rehabiliteringsmöte
  • » Efterarbete

I startpaketet ingår allt för att sätta igång en rehabilitering inklusive dokumentation i form av rehabiliteringsutredning. I många fall slutförs rehabiliteringen då rehabiliteringsutredningen är klar. Men i de fall ni behöver gå vidare så ges förslag på handlingsalternativ och ni har möjlighet att ta hjälp av Arbetsmiljökonsult för en timkostnad i det vidare arbetet som idégivare och sammanhållande resurs som ser till att planerade åtgärder och möten genomförs på ett bra sätt och att utredningen förs framåt.